Trang nhất » Sản phẩm » Chăn nuôi

Mouchuaruto và Gold Queen dành cho chăn nuôi

Mouchuaruto và Gold Queen dành cho chăn nuôi


Tỷ lệ bổ sung thêm

   
Gà Broiler
 
Trâu bò
 
Heo Pog
 
 
Mouchuaruto cho chăn nuôi
0.2% 0.5% 0.3% /ngày
 
Gold Queen cho chăn nuôi
 
Pha loãng 250 lần
0.04%
 
Pha loãng 100 lần
0.3%
 
Pha loãng 150 lần
0.02%
/ngày
 
VD sử dụng:
 
Mouchuaruto dành cho chăn nuôi (Bò)
Mỗi con bò: pha khoảng 40g Mouchuaruto vào trong thức ăn chăn nuôi
Thức ăn chăn nuôi TMR sẽ tăng cường thêm cho thức ăn chăn nu ôi
Nguyên vật liệu thô: thức ăn khô, rơm, ngũ cốc, ngô, ngô Barley,…
Thời điểm cho ăn: 3 lần/ngày

(Sáng: 08:30, trưa: 11:00, chiều: 04:00)Tỷ lệ: Sáng 20%, trưa 40%, chiều 40%
Chỉ cho thêm Mouchuaruto vào thức ăn buổi sáng
Ví dụ:
Tỷ lệ thức ăn: mỗi 9kg
Vùng thử nghiệm 1: 2 con bò trong một phòng
 
Sáng (08:30) TMR 2kg + Mouchuaruto 80g
Trưa (11:00) TMR 8Kg
Chiều (04:00) TMR 8kg
 
Vùng thử nghiệm 2: 3 con bò trong hai phòng
Sáng (08:30) TMR 3kg + Mouchuaruto 120g
Trưa (11:00) TMR 12Kg
Chiều (04:00) TMR 12kg

 
Gold Queen dành cho chăn nuôi
Bổ sung thêm: mỗi 40mg
Cách thêm vào: nhỏ giọt
Nơi đặt hệ thống : những cái máng
Loại Caterer

Thêm koảng 2OO ml Gold Queen vào hệ thống nước uống đối với mỗi 5 con bò
Thời điểm: vào buổi sáng

Annaprobio Vietnam

Những bài viết khác
» Lên men từ nguyên liệu thiên nhiên Gold Queen
» Gold Queen trong chăn nuôi