Trang nhất » Tin Tức » Tin tức Công ty

Công ty Annaprobio VN cùng đoàn Bộ Nông Nghiệp VN sang Nhật Bản

Đoàn Bộ Nông Nghiệp Việt Nam cùng Annaprobio VN sang làm việc cùng Annaprobio Japan tại tỉnh Nagasaki
Đoàn Bộ Nông Nghiệp Việt Nam cùng công ty AnnaOrobio Việt Nam sang Nhật Bản


Công ty AnnaProbio Việt Nam cùng với đoàn Bộ Nông Nghiệp
sang thăm và làm việc với công ty AnnaProbio Japan

Công ty AnnaProbio Việt Nam cùng với đoàn Bộ Nông Nghiệp Việt Nam sang thăm và làm việc với Viện Nghiên Cứu Nuôi Trồng Thủy Sản của tỉnh Kumamoto - Japan
Công ty AnnaProbio Việt Nam cùng với đoàn Bộ Nông Nghiệp Việt Nam
sang thăm và làm việc với Viện Nghiên Cứu Cây Trồng tỉnh Nagasaki

Công ty AnnaProbio Việt Nam cùng với đoàn Bộ Nông Nghiệp
sang thăm và làm việc với Ban Lãnh Đạo Cấp Cao của thành phố Amakusa, Kumamoto
Công ty AnnaProbio Việt Nam cùng với đoàn Bộ Nông Nghiệp
sang thăm và làm việc với tỉnh trưởng tỉnh Kumamoto, Japan

 

Yang Jerry

Nguồn tin: AnnaProbio Viet Nam

Những bài viết khác
» Chế phẩm sinh học trong quản lý sức khỏe động vật thủy sản
» Các sản phẩm chính của AnnaProbio Viet Nam