Trang nhất » Tin Tức » Tin tức Công ty

Đoàn Bộ Nông Nghiệp Việt Nam cùng Annaprobio VN sang làm việc cùng Annaprobio Japan tại tỉnh Nagasaki

Công ty Annaprobio VN cùng đoàn Bộ Nông Nghiệp VN sang Nhật Bản

Đoàn Bộ Nông Nghiệp Việt Nam cùng công ty AnnaOrobio Việt Nam sang Nhật Bản

Chế phẩm sinh học trong quản lý sức khỏe động vật thủy sản

Chế phẩm sinh học trong quản lý sức khỏe động vật thủy sản

Trong thế giới thủy sinh, các loại mầm bệnh tiềm ẩn có thể duy trì trong môi trường bên ngoài và sinh sôi nảy nở độc lập với vật chủ. Các mầm bệnh tiềm ẩn này xâm nhập liên tục vào cơ thể động vật qua con đường thức ăn và không khí.